Liên hệ

Hỗ trợ tuyển dụng Bảo vệ kawasaki đang trực tuyến trên Facebook. Bạn có thể trò chuyện (chat) trực tiếp với chúng tôi tại Facebook Messenger.

Ứng viên xin đi làm bảo vệ liên hệ bằng cách nhấn vào nút dưới đây..

Công ty bảo vệ kawasaki

T1-Tòa nhà Licogi 18 - Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh-Hà nội
Xin đi làm bảo vệ gọi

037 463 86 03
Follow Us